Founders


In het voorjaar van 2018 is de Cornelisse Foundation (St. Cornelisse Fonds) opgericht ter nagedachtenis van mevrouw Cornelisse - Boellaard. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Adviseur

Penningmeester


Art for Life

De Cornelisse Foundation geeft financiële ondersteuning aan projecten en organisaties die zich bezig houden met (één van) onderstaande uitgangspunten. Dit maken wij mede mogelijk door het werven van fondsen via:

 

* Opbrengsten van kunstveilingen uit eigen gemaakt werk van de familie

* Opbrengsten van kunstveilingen van diverse kunstenaars
* Opbrengsten van verkoop van kunst.
* Particuliere giften
* Kunstlezingen

Wij maken ons sterk voor een wereld waarin armoede, onrecht en oorlog niet meer voorkomen.

Onze uitgangspunten:

 

  • Wij geloven in een wereld waarin niemand wordt buiten gesloten.
  • Wij geloven in een wereld waarin iedereen voldoende te eten en te drinken heeft, naar school kan en een dak boven hun hoofd heeft.
  • Wij geloven in een wereld waarin iedereen in vrijheid kan leven en waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft, ongeacht huidskleur, gender, geloof, of seksuele voorkeur.

Wij laten ons hierin leiden door de vastgestelde SDGs (Sustainable Development Goals) van United Nations. Zie voor meer informatie www.un.org/sustainabledevelopment/